Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Μελέτη Πρόβλεψης Θερμικής Συμπεριφοράς σε ξενοδοχειακή μονάδα

 Η θερμική συμπεριφορά των κτιρίων είναι ένα θέμα του βιώσιμου σχεδιασμού όπου επιστήμονες, αρχιτέκτονες και μηχανικοί προσπαθούν να προσεγγίσουν  προκειμένου να προσαρμόσουν την θερμική άνεση έτσι όστε να ταιριάζει με τα μοτίβα κατοίκησης. Τελευταία περισσότερη έμφαση δίνεται στη μελέτη και την κατανόηση αυτών των θερμικών διαδικασιών, προσπαθώντας να εφαρμοστούν τεχνικές και να δοθούν λύσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί άνεση στους εσωτερικούς χώρους. 
 Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά ένα ξενοδοχείο στην Μονεμβασιά. Χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία και τα δεδομένα τριών διαφορετικών υποτιθέμενων σεναρίων, προσεγγίστηκε το θερμικό προφίλ του κτιρίου. 
 Μέσω σύγκρισης των εν λόγω σεναρίων και αναλύοντας επί μέρους τα κέρδη και τις απώλειες των φορτίων των διαφόρετικων θερμικών προφίλ, το βέλτιστο θερμικό μοντέλο του κτιρίου και προτάθηκε μέσα σε ένα 80-σελίδο τεύχος μελέτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: