Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Βιώσιμος σχεδιασμός μέσω ενεργειακού ελέγχου

Η επιτακτική ανάγκη ειδικά πλέων με τον έλεγχο ενεργειακής απόδοσης (Κ.ΕΝ.Α.Κ) προωθεί αρχιτέκτονες και μηχανικούς με έναν καλύτερο, ή πιο σωστά - δυστυχώς - βασικό έλεγχο βιώσιμου σχεδιασμού. 
Ο βιώσιμος σχεδιασμός είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία ελέγχου των βιώσιμων ιδιοτήτων του δομήματος που πρέπει να γίνεται κατά το αρχικό στάδιο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και όχι μετά από αυτόν.
Ο λόγος είναι πως ο σκοπός του βιώσιμου σχεδιασμού δεν είναι απλά η επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων κατά Κ.ΕΝ.Α.Κ, LEED και άλλων (παρόλο που αυτά στοχεύουν σε αυτόν), αλλά ο προσεγμένος σχεδιασμός που λαμβάνει υπ' όψη παθητικές και ενεργητικές τεχνικές σχεδιασμού, σωστό ηλιασμό, σκιασμό, αερισμό, επαρκή φωτισμό, οικολογική δόμηση, σωστή διαχείριση φορτίων ψύξης και θέρμανσης, συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων ή εναλλακτικών πηγών ενέργειας και πολλά άλλα θέματα που περικλείονται στον όρο του βιώσιμου σχεδιασμού ενός δομήματος.
Μπορεί όμως παρ’ όλα αυτά κατά την διαδικασία του σχεδιασμού με παράλληλη εφαρμογή σχεδιαστικών αρχών για τη διερεύνηση των βιώσιμων ιδιοτήτων που προαναφέρθηκαν, να επιτευχθούν τα απαιτούμενα (κατά Κ.ΕΝ.Α.Κ), ή καλύτερα, τα επιθυμητά επίπεδα ενεργειακής -και όχι μόνο- απόδοσης. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: