Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Τεύχος Μελέτης Πρόβλεψης Θερμικής Συμπεριφοράς  Το τεύχος Μελέτης Πρόβλεψης Θερμικής Συμπεριφοράς σε ξενοδοχειακή μονάδα που αναφέρεται στο σχεδιαστικό στάδιο ολοκληρώθηκε.
  Αυτή η μελέτη βιώσιμου σχεδιασμού, πρόκειται για μια μελέτη που συγκρίνει τρία πιθανά σενάρια διατάξεων σκιαδίων και τύπων υαλοπινάκων και κουφωμάτων μεταβαλλόμενης θερμοπερατότητας σε κάθε σενάριο.
 Η θερμική μελέτη κάθε σεναρίου παρουσιάζει σε κάθε περίπτωση αποτελέσματα θερμικών φορτίων ανά κατηγορία (βλέπε παρακάτω), τις επιμέρους ανάγκες για ψύξη ή θέρμανση και μια πληθώρα άλλων στοιχείων απαραίτητων για την κατανόηση της θερμικής συμπεριφοράς του κτιρίου.  


  Βασισμένοι στα παραπάνω μπορούμε να προχωρίσουμε στην κάλυψη αυτών των αναγκών εκμεταλλευόμενοι τεχνικές του βιώσιμου σχεδιασμού καθώς και υπάρχουσες τεχνολογίες. 


 (απόσπασμα, ο ηλιασμός -συγκεντρωτικά ανά βήμα κάθε μίας ώρας- του ξενοδοχειακού συγκροτήματος την ημέρα με τις μέγιστες ανάγκες σε θέρμανση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: