Σάββατο, 8 Αυγούστου 2009

Αρχές βιώσιμου και βιοκλιματικού σχεδιασμούO βιοκλιματικός ή αλλιώς βιώσιμος σχεδιασμός αποτελεί το μέλλον του κατασκευαστικού τομέα.
Η φιλοσοφία του βιώσιμου σχεδιασμού βασίζεται στο όραμα ενός συνόλου κοινωνιών με ισορροπημένη οικονομία, επιτυχημένη κοινωνική κατάρτιση και ενεργή και υπεύθυνη οικολογική δράση για την προστασία του πλανήτη και για τις επόμενες γενιές. Ο στόχος αυτός για κάποιους απέχει πολύ από την παρούσα κατάσταση, μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης αυτό το κενό μικραίνει και η ποιότητα ζωής καλυτερεύει.
Η βιωσιμότητα μπορεί να ορισθεί απλώς έως την ιδιότητα του να συνεχίζεται κάτι. Σαν λογική συνέπεια αυτή η αρχή μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς το πιο σημαντικό στοιχείο της βιωσιμότητας έχει να κάνει με την διατήρηση της υγείας του πλανήτη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η ζωή στον πλανήτη. Η βιωσιμότητα μπορεί να περιγραφεί σαν την ιδιότητα μας να χρησιμοποιούμε τις παρούσες για να εξυπηρετούμε τις ανάγκες μας και να εξασφαλίσουμε τις για το μέλλον.
Φυσικά η βιώσιμη ανάπτυξη υπήρχε ανέκαθεν στον άνθρωπο σαν φυσικό συναίσθημα και ένστικτο, αλλά ορίσθηκε επίσημα το 1987 στην έκθεση Bruntland (γνωστή ως “Our Common Future¨ της παγκόσμιας επιτροπής περιβάλλοντος και ανάπτυξης), ως :
«η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσης γενιάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο το μέλλον των γενεών που έρχονται».
Αυτή η ιδιότητα επιβίωσης εφαρμόζεται σαν αρχή σε πολλούς τομείς και στις μέρες μας, δυστυχώς πολύ λιγότερο απ' ότι θα έπρεπε στον κατασκευαστικό και ενεργειακό τομέα δυσχεραίνοντας το κοντινό μας μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: