Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Μελέτη Πρόβλεψης Θερμικής Συμπεριφοράς

Είναι δεδομένο ότι τα αγαθά της γης είναι περιορισμένα και δεν θα καλύπτουν τις ανάγκες μας για πάντα. Επίσης δεν αμφισβητείτε το ότι ο πλανήτης και οι επόμενες γενιές θα αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα αν συνεχιστεί η καταστροφή του περιβάλλοντος και η συνεχής εκμετάλλευση των πόρων της γης.
Το κτίριο δεν είναι απλά ένα καταφύγιο για τον άνθρωπο αλλά είναι ο χώρος που περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, ως εκ τούτου δεν μιλάμε για ένα απλό κέλυφος χωρίς συγκεκριμένες ιδιότητες αλλά για ένα ελεγχόμενο χώρο ικανό να δώσει άνεση στους κατοίκους του όλες τις ώρες του εικοσιτετραώρου και όλες τις μέρες του χρόνου. Για να επιτευχθεί αυτό το κτίριο θα πρέπει να παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όσο αφορά το σχεδιασμό του, το προσανατολισμό του, τον φωτισμό, τα υλικά, την μόνωση και τη στεγανότητα του, τον τρόπο/μηχανισμούς ψύξης και θέρμανσης κ.α.
O σωστός σχεδιασμός ενός κτιρίου έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Έτσι ο σκοπός της μελέτης για την πρόβλεψη της θερμικής συμπεριφοράς του κτιρίου είναι να βρεθούν και να επιλυθούν τα προβλήματα και να επιτευχθεί θερμική άνεση. Επιλύοντας αυτό θα επιτευχθεί επίσεις:

  • Η εύρεση των ζητήσεων θέρμανσης και ψύξης και η κάλυψή τους με σωστό τρόπο.
  • Η αποφυγή ή μείωση των μειονεκτημάτων του κτιρίου σε θέματα λειτουργικότητας, θερμική άνεσης, φωτισμού κ.α.
  • Η μείωση των πόρων για την άνετη και σωστή λειτουργία του κτιρίου.
Σε υπάρχον κτίριο μερικά από τα χαρακτηριστικά που ζητούνται για να επιτευχθεί η άνεση των κατοίκων του δεν είναι εφαρμόσιμα, παρόλαυτα αναλύοντας και εξετάζοντας το κτίριο και την θερμική συμπεριφορά του μπορούμε να το βελτιώσουμε αισθητά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: