Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Βιογραφικό σημείωμα Κωνσταντίνου Τολιά

Βιώσιμος σχεδιασμός μέσω ενεργειακού ελέγχου

Η επιτακτική ανάγκη ειδικά πλέων με τον έλεγχο ενεργειακής απόδοσης (Κ.ΕΝ.Α.Κ) προωθεί αρχιτέκτονες και μηχανικούς με έναν καλύτερο, ή πιο σωστά - δυστυχώς - βασικό έλεγχο βιώσιμου σχεδιασμού. 
Ο βιώσιμος σχεδιασμός είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία ελέγχου των βιώσιμων ιδιοτήτων του δομήματος που πρέπει να γίνεται κατά το αρχικό στάδιο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και όχι μετά από αυτόν.
Ο λόγος είναι πως ο σκοπός του βιώσιμου σχεδιασμού δεν είναι απλά η επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων κατά Κ.ΕΝ.Α.Κ, LEED και άλλων (παρόλο που αυτά στοχεύουν σε αυτόν), αλλά ο προσεγμένος σχεδιασμός που λαμβάνει υπ' όψη παθητικές και ενεργητικές τεχνικές σχεδιασμού, σωστό ηλιασμό, σκιασμό, αερισμό, επαρκή φωτισμό, οικολογική δόμηση, σωστή διαχείριση φορτίων ψύξης και θέρμανσης, συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων ή εναλλακτικών πηγών ενέργειας και πολλά άλλα θέματα που περικλείονται στον όρο του βιώσιμου σχεδιασμού ενός δομήματος.
Μπορεί όμως παρ’ όλα αυτά κατά την διαδικασία του σχεδιασμού με παράλληλη εφαρμογή σχεδιαστικών αρχών για τη διερεύνηση των βιώσιμων ιδιοτήτων που προαναφέρθηκαν, να επιτευχθούν τα απαιτούμενα (κατά Κ.ΕΝ.Α.Κ), ή καλύτερα, τα επιθυμητά επίπεδα ενεργειακής -και όχι μόνο- απόδοσης. 


Μελέτη Πρόβλεψης Θερμικής Συμπεριφοράς

Είναι δεδομένο ότι τα αγαθά της γης είναι περιορισμένα και δεν θα καλύπτουν τις ανάγκες μας για πάντα. Επίσης δεν αμφισβητείτε το ότι ο πλανήτης και οι επόμενες γενιές θα αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα αν συνεχιστεί η καταστροφή του περιβάλλοντος και η συνεχής εκμετάλλευση των πόρων της γης.
Το κτίριο δεν είναι απλά ένα καταφύγιο για τον άνθρωπο αλλά είναι ο χώρος που περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, ως εκ τούτου δεν μιλάμε για ένα απλό κέλυφος χωρίς συγκεκριμένες ιδιότητες αλλά για ένα ελεγχόμενο χώρο ικανό να δώσει άνεση στους κατοίκους του όλες τις ώρες του εικοσιτετραώρου και όλες τις μέρες του χρόνου. Για να επιτευχθεί αυτό το κτίριο θα πρέπει να παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όσο αφορά το σχεδιασμό του, το προσανατολισμό του, τον φωτισμό, τα υλικά, την μόνωση και τη στεγανότητα του, τον τρόπο/μηχανισμούς ψύξης και θέρμανσης κ.α.
O σωστός σχεδιασμός ενός κτιρίου έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Έτσι ο σκοπός της μελέτης για την πρόβλεψη της θερμικής συμπεριφοράς του κτιρίου είναι να βρεθούν και να επιλυθούν τα προβλήματα και να επιτευχθεί θερμική άνεση. Επιλύοντας αυτό θα επιτευχθεί επίσεις:

  • Η εύρεση των ζητήσεων θέρμανσης και ψύξης και η κάλυψή τους με σωστό τρόπο.
  • Η αποφυγή ή μείωση των μειονεκτημάτων του κτιρίου σε θέματα λειτουργικότητας, θερμική άνεσης, φωτισμού κ.α.
  • Η μείωση των πόρων για την άνετη και σωστή λειτουργία του κτιρίου.
Σε υπάρχον κτίριο μερικά από τα χαρακτηριστικά που ζητούνται για να επιτευχθεί η άνεση των κατοίκων του δεν είναι εφαρμόσιμα, παρόλαυτα αναλύοντας και εξετάζοντας το κτίριο και την θερμική συμπεριφορά του μπορούμε να το βελτιώσουμε αισθητά.